Shop on Etsy

Договір публічної оферти

 За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно названі - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу цифрових товарів, розміщених на Веб-сайті nova-hata.com.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту nova-hata.com у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договори публічної оферти, зазначені нижче.

 1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

 1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця цифрового товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 «Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті nova-hata.com та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання цифрового товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті nova-hata.com , спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупцям.

 «Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання цифрового товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті nova-hata.com, шляхом додавання його до віртуального кошика та надсилання Замовлення.

  «Товар» – предмет торгівлі (цифровий товар, дизайн для машинної вишивки).

 «Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт nova-hata.com та мають намір придбати цифровий товар.

 «Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті nova-hata.com заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.

 «Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.

 «Суттєвий недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту nova-hata.com, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

 3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору; виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту nova-hata.com, оформленим замовленням та умовами цього Договору.

4.2.Продавець має право:
в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

 5.1. Покупець зобов'язаний:
своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

5.2. Покупець має право:
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту nova-hata.com; вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

 6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту nova-hata.com шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «В кошик».

 6.2. Після підтвердження та успішної оплати цифровий товар буде доступний для скачування в особистому кабінеті покупця на Веб-сайті nova-hata.com.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту nova-hata.com. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик.

 7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

 7.3. Покупець може сплатити замовлення за допомогою інтегрованої платіжної системи FONDY. Доступні способи оплати "VISA/MasterCard", "Google Pay".

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 8.1 Після підтвердження та успішної оплати цифровий товар буде доступний для завантаження в особистому кабінеті покупця на Веб-сайті nova-hata.com.

 Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними у розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 9.1. У зв'язку з цифровою природою товару повернення коштів не передбачено. У разі пошкодження архіву з цифровим товаром Продавець зобов'язаний передати покупцю виправлену копію.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

 10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних із виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 11.1. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцеві про замовлення Товару, відправлення рекламних повідомлень тощо).

 11.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті nova-hata.com (заповнення реєстраційної анкети). обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту nova-hata.com.

 11.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (при необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

 11.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову чи електронну адресу.

 11.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

 Цей документ був останній раз оновлений 28-01-2022

Shop on Etsy
© Nova Hata 2017—2024